Pica (Skaden eller Sioren) forestiller Calumnia, Løgn og Sladder, thi som Skaden henhører under Rov-Fuglene, saa henhører og Løgnere og Bagvaskere under Ære-Røvere, som Røve og berøve en ærlig Mands gode Renome og Rygte; og ligesom Skaden ingenstæds sætter sig; med mindre den med sin quacrende Røst aabenbarer sig, ligesaa viser sig og et falskt, underfundigt og løgnagtigt Menneske, og lader efter sig et efftermæle, som ligner hans Egenskaber, samt anstiffter utallige Ulykker etc.